Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro

Contoh Tembang Sinom

Ini adalah contoh tembang SINOM.Sun iki dhutaning nata.
Prabu kenya Majapahit.
Kekasih Damar Sasangka.
Atma mantune ki patih.
Magang anyar awak mami.
Lahta bisma praptaningsun.
Ingutus Sang Narpendah.
Kinen mocok murdantaji.
Marmaningsun ingutus.
Iwa mindho karya.
Back To Top