Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


10 Contoh Soal Bahasa Jawa Bab Tembang

Ini contoh soal bab tembang khusus pelajaran Bahasa Jawa.
Cocok buat para guru dan murid.

1. Sarkara, hartati iku sasmitane tembang...
A. Asmaradana.
B. Dhandhanggula.
C. Kinanthi.
D. Megatruh.

2. Tembang kang watake sedih lan kentekan pangarep-arep yaiku tembang...
A. Gambuh.
B. Pangkur.
C. Megatruh.
D. Maskumambang.3. Cacahe gatra saben sak pada diarani...
A. Guru gatra.
B. Guru lagu.
C. Guru wilangan.
D. Saka guru.

4. Gunane aksara swara yaiku kanggo...
A. Nulis asma.
B. Pakurmatan.
C. Nulis tembung manca kang kacethakake.
D. Kabeh jawaban salah.

5. Tembang macapat iku ugo diarani...
A. Tembang gedhe.
B. Tembang kawi.
C. Tembang dhagelan.
D. Tembang cilik.

6. Srinata, logondhang iku sasmitane tembang...
A. Kinanthi.
B. Asmaradana.
C. Gambuh.
D. Sinom.

7. Aksara murda kanggo nulis...
A. Tembung manca.
B. Jeneng manca.
C. Jeneng kanggo pakurmatan.
D. Kabeh jawaban salah.

8. Guru gatrane tembang sinom ana...
A. 8.
B. 9.
C. 7.
D. 10.

9. Seni gandrung nganti saiki ora ninggalake...
A. Tembang macapat.
B. Kendhang kempul.
C. Tembang sabrangan.
D. Waranggana.

10. Puisi Jawa gagrag anyar diarani...
A. Tembang.
B. Wangsalan.
C. Geguritan.
D. Kidung.
Tag : Kamus Jawa
0 Komentar untuk "10 Contoh Soal Bahasa Jawa Bab Tembang"

Back To Top