Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


Contoh Tembang Sinom | 3 Contoh

Konon tembang Sinom ini sangat terkenal dan populer di tanah Jawa pada abad ke 18. Salah satu tembang sinom yang paling populer adalah karya KGPAA Mangkunegoro ke IV (1811-1882 M).

Dan di sini ada beberapa contoh tembang inom yang perlu diketahui oleh semuanya untuk mwnambah ilmu pengetahuan kita tentang tembang-tembang Jawa.

Iki 3 contone tembang sinom.

Contoh 1.
Mangetan sigra lumampah.
Urut pinggiring pesisir.
Wiwit king pesisir wus prapti.
Sidamulya kang iki.
Klebet lorok tlatahipun.
Bawur ing sisih wetan.
Pesisir Taman raneki.
Sanggya karya suka lelangening driya.Contoh 2.
Guwa Clangap ing Tulakan.
Sudimara Guwa Kambil.
Papringan ing Ngadirejo.
Somopura tambah malih.
Giri Tundha anenggih.
Sisih elor Guwo Penthung.
Kang manggen ing Tulakan.
Jumbuh lan ingkang den rawi.
Kang kasusra Pacitan ing Sewu Guwa.
Contoh 3.
Mangaler pariwisata.
Prapteng tlatah Arjosari.
Ing sendhang Tirta Husada.
Toya anget handayani.
Usadaning sesakit.
Seger sumyah raosipun.
Ing dhusun Karangreja.
Siram eca kang sinambi.
Anjangsana ngiras ngupaya usada.
Tag : Kamus Jawa
Back To Top