Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


Contoh Tembang Pangkur

Inilah contoh dari tembung pangkur:

Mingkar-mingkuring angkara
akarana karenan mardi siwi
sinawung remining kidung
sinuba sinukarta
mrih kertarta pakartining ngelmu luhung
kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji(Wedhatama, KGGAA Mangkunagara IV).
Tag : Kamus Jawa
Back To Top