Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


Apa itu Tembang Macapat?

Tembang macapat iku minangka salah siji wujud tembang tradisional ing tanah Jawa.

Diarani macapat amarga olehe nembangake pedhotane papat papat.Uga ana kang ngandharake manawa iku saka tembung ma + cepat.

Iki amarga manawa nembangake macapat mung rerikatan bae, ora nganggo wiledan utawa elak-eluking swara kang njalari dadi suwene.

Tembang macapat kalebu tembang tadisional amarga kaiket ing aturan / paugeran tartamtu.
Tag : Berita

Label

Berita (825) Islam (114) Kamus Jawa (427) Kesehatan (390)
Back To Top