Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


17 Tembung ing Pewayangan serta Arti

Sing nglakokne lan nyritakne wayang jenenge dhalang. Sing nyinden jenenge waranggono.

Ada tembung atau kata dalam pewangan yang terkadang sulit dimengerti oleh orang jawa sekalipun.

1. Ada-ada = kidungane dhalang arep nyritakne wayang.
2. Antawacana = lagu cengkoke swara siji-sijining wayang.
3. Bala tengen = bangsa prajurit kang disanding ing kelir sisih tengen.
4. Bala kiwa = bansa prajurit kang disanding ing kelir sisih kiwa.
5. Blencong = diyan kanggo mandhangi wayang.
6. Bodholan = padha mangkate wadyabala.
7. Cempala = kayu penthol kanggo ngepraki wayang.
8. Gara-gara = etune Semar, Gareng, Petruk, bagong.


9. Jejer = lagi mandeg padha rembugan.
10. Kecrek, kepyak = prabot wesi sing ngethokke swara crek-crek.
11. Kelir = lawon putih kanggo nampani wayanganing wayang.
12. perang bruruh = perang amuk-amukan akeh pepati.
13. perang gagal = perang wadyabala durung ana pepati.
14. perang kembang = perange buto karo kesatrya.
15. sabetan = patrape dhalang nglakokake wayang.
16. sulukan = ada-ada.
17. talu = uyon-uyon ngarepake wiwit jejer.

Ada istilah gara-gara.
yang artinya adalah ketika keluarnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong.
Tag : Kamus Jawa
0 Komentar untuk "17 Tembung ing Pewayangan serta Arti"

- Anda Sopan Kami Segan -

Label

Berita (832) Islam (114) Kamus Jawa (507) Kesehatan (390)
Back To Top