Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


4 Contoh Ukara Camboran

Ukara camboran dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama kalimat majemuk.

Yaitu ukara sing medharake gagasan luwih saka siji.

Ukara camboran iku rangkepane ukara-ukara lamba.

Contoh:

1. Wati sregep, nangin kakange kesed.

2. Wulandari ora mebu sekolah amarga lara panas.

3. Adikku kecil lagi turu nalika aku teka.


4. Ifan karo rafi nunggang jaran mubeng desa.

Itulah contoh-contoh ukara camboran.
Tag : Kamus Jawa
0 Komentar untuk "4 Contoh Ukara Camboran"

- Anda Sopan Kami Segan -

Label

Berita (832) Islam (114) Kamus Jawa (507) Kesehatan (390)
Back To Top