Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


19 Contoh Purwakanthi Guru Sastra dari Awalan A-Z

Purwakanthi adalah gandhengane swara sing mburi karo sing wis kasebut ing ngarep.

Contoh purwakanthi guru sastra.

1. Aja dhemen memada, dhateng sapadhaning dumadi.
2. Tata titi tutug ratag, tanggung tertib.
3. Tata tertib tartamtu tentrem.
4. Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi.
5. Wong jejodhohan kudu ngelingi, babat, bibit, bobot, bebet.
6. Ruruh, rereh, ririh ing wewarihipun, mrih reseping para muyarsi.
7. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karya, tut wuri handayani.
8. Tarti tata-tata, ate metu turut ratan, diutus tuku tahu tempe, dhuwite kertas telung atus.
9. Tindak tanduk lan tutur kang kalantur, tamtu katula-tula katali, bakal kacatur, katutuh, kapatuh pan dadi awon.
10. Slumam slumun slamet, Salamun nyemplung kali plung, slulup slelep-slelep oleh slepi isi klobot, njumbul bul klambine teles bles.


11. Kala kula kelas kalih, kula kilak kalo kalih kuli-kuli kula, kalo kula keli, keli kilen kula, kalo kula kumpul-kumpul, kula kelap-kelip kala-kala kelang-keling.
12. Bobot, bibit, bebet.
13. Katula-tula ketali.
14. Laras, lurus, leres, laris.
15. Makuta, makuti, makuten.
16. Ruruh, rereh, ririh ing wewarah.
17. Sing weweh bakal wuwuh.
18. Tatag, teteg bakal tutug.
19. Tatune methunthung mentheng-mentheng.

kalau mencari jodoh lihat dulu Bobot, bibit, bebet.
Tag : Kamus Jawa
0 Komentar untuk "19 Contoh Purwakanthi Guru Sastra dari Awalan A-Z "

- Anda Sopan Kami Segan -

Label

Berita (832) Islam (114) Kamus Jawa (508) Kesehatan (390)
Back To Top