Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


24 Contoh Wangsalan Sajroning Pacelathon

Wangsalan artinya adalah cangkriman yang bisa ditebak oleh lawan bicaranya.

Kalimatnya mirip-mirip tapi tidak sama dengan aslinya

Wangsalan ana kang awujud ukara (wikipedia).

Sedangkan arti dari pacelathon adalah sejenis kalimat yang diucapkan oleh orang-orang.

Kalau kemarin, ada wangsalan edi peni, sekarang lanjut lagi dengan wangsalan sajroning pacelathon.

Di sini ada beberapa contoh Wangsalan Sajroning Pacelathon.

1. njanur gunung, kadingaren dolan mrene.
- njanur gunung artinya aren.


2. ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges.
ngrokok cendhak = tegesan.

3. njenang gula lho, aja lali.
jenang gula = glali.

4. nggodhong garing, esuk-esuk wis nglaras.
godhong garing = klaras.

5. balung klapa, ethok-ethok ora ngerti.
balung klapa = bathok.

6. balung geni, mbok menawa aku ora bisa.
balung geni = mawa.

7. balung janur, sida lunga apa ora?
balung janur = sada.

8. balung pakel, aja seneng alok-alok.
balung pakel = pelok.

9. balung klapa, ethok-ethokan wae.
balung klapa = bathok

10. balung jagung, punika sampun dados tanggel jawab kula.
balung jagung = janggel

11. nyaron bumbung, nganti cengklungan olehku ngenteni.
saron bumbung = angklung.

12. jangan gori, nganti judheg anggonku mikir.
jangan goni = gudheg

13. kendhil dawa, enggal ditandangi.
kendhil dawa = dandang.

14. mutra bebek, kawit mau mung wira-wiri wae.
putra bebek = meri.

15. mrica kecut, yen mung muni pancen gampang.
mrica kecut = wuni

16. sarung jagung, abot entheng tak lakonane.

17. bocah kok mentil kacang, tansah mbesengut wae.

18. sekar aren, sampun dangu-dangu.
sekar aren = dangu

19. reca kayu, goleka kawruh rahayu.
reca kayu = golekan.

20. roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.
roning mlinjo = so

21. wohing tanjung, becik njunjung bapa biyung.
woh tanjung = kecik

22. kapi jarwa, dak pethek mangsa wurunga.
kapi jarwa = kethek.

23. kukus gantung, dak sawng kok sajake bingung.
kukus gantung = sawang.

24. kembang jambu, kemaruk duwe sepedha anyar.
kembang jambu = karuk.

itulah contoh wangsan ing sajroning pacelathon.
Tag : Kamus Jawa
1 Komentar untuk "24 Contoh Wangsalan Sajroning Pacelathon"

mungkin bisa di artikan bahasa kiasan ya..

- Anda Sopan Kami Segan -

Label

Berita (832) Islam (114) Kamus Jawa (507) Kesehatan (390)
Back To Top