Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


19 Contoh Purwakanthi Guru Swara dari Awalan A-Z

Apa itu purwakanthi?
Purwakanthi iku gandhenge swara sing mburi karo swara sing wis kasebut ing ngarepe.

Berasal dari kanta purwa yang artinya awalan (wiwitan) dan kanthi yang artinya gabung (gandheng). Contoh yang terkenal adalah kalimat "Becik ketitik, ala ketara".

Purwakanthi ada tiga macam yaitu:

1. Guru swara.
2. Guru sastra.
3. Lumaksita.

Purwakanthi guru swara artinya kurang lebih adalah yang berawalan sama atau hampir sama dari dua kalimat.

19 Contoh Purwakanthi Guru Swara :


1. Ana awan, ana pangan.
2. Ana bungah, ana susah iku wis lumrah.
3. Adigang, adigung, adiguna.
4. Becik ketitik, ala ketara.
5. Ciri wanci, lelai ginawa mati.
6. Desa mawa cara, negara mawa tata.
7. Giri lungsi, jalma tan kena ingina.
8. Gelem obah, mesthi mamah.
9. Inggah-inggih, ora kepanggih.
10. Ngalah, nanging oleh.
11. Ora ngedan, ora keduman.
12. Sing salah, kudu seleh.
13. Sing weweh, bakal pikoleh.
14. Sing gelem ngalah, bakal luhur wekasane.
15. Thengak-thenguk, nemu kuthuk.
16. Tiwas sayah, ora paedah.
17. Witing tresna, jalaran saka kulina.
18. Yen menang, aja njur sewenang-wenang.
19. Yen krasa enak, aja njur lali anak, lali bojo, lali tangga, lali kanca.

Itulah contoh purwakanthi guru Swara.

Tag : Kamus Jawa
7 Komentar untuk "19 Contoh Purwakanthi Guru Swara dari Awalan A-Z"

Mantaf kang, dapat ilmu lagi tentang bahasa jawa,, apa harus les biar ngerti kuwi yaaa? wkwkwk

Izin nyimak tulisanya...sukses selalu

Kurang ngerti sih, cuman dibaca aja dulu hehe

Keturunan jawa belum tentu ngerti tentang ini, kayak saya 😑 jd perlu belajar 😀

Walau bukan orang Jawa jadi bertambah perbendahraan bahasa

Walau bukan orang Jawa jadi bertambah perbendahraan bahasa

Ada kucing
Ada talas
Ada budi
Ada balas

ini versi Indonesia ya

- Anda Sopan Kami Segan -

Label

Berita (832) Islam (114) Kamus Jawa (507) Kesehatan (390)
Back To Top