Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


Contoh Tembang Macapat

Tembang macapat dibagi menjadi 11 jenis, ada pada postingan sebelumnya.
Sebagai contoh, akan diambil dari tembang macapat yang terkenal yaitu jenis Pangkur dan Dhandhanggula.
Contoh Tembang Macapat jenis Pangkur adalah:
Mingkar-mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
sinawung resmining kidung
sinuba sinukarta
mrih kertarta pakartining ngelmu luhung
kang tumrap neng tanah jawa
agama ageming ajiContoh tembang macapat jenis dhandhanggula adalah:
Dhuh kusuma ingkang milangoni,
buron arum ingkang sobeng wana,
yen panggih sun arasane,
sumber gung ngisor gunung,
wreksa langking sisaning agni,
sun sandhang pinarenga nedya amemanuh,
wit saking tresananing maneh,
surya ratri wong kuning sun kawulani,
sun adhep saben dina.
Tag : Kamus Jawa
Back To Top