Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro

Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Muji syukur Alhamdulillah.
Datenga Dzat ingkang Moho Murah
Ingkang paring taufiq lan hidayah
Sahingga kanthi semangat lan bergairah
Kawulo saget ngrampungaken buku....Menawi susunan puniko salah
Kulo nyuwun kanthi ridhoning manah
Dipun leresaken supados genah
Lan mugiyo buku puniko saget manfaat lan mashlahah
ugi saget barokah
Tumrap poro ummah
Fiddunya wal Akhiroh.
Amiin.
Tag : Pidato Jowo
Back To Top